ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ > ПОЛЕЗНО ДА ЗНАЕТЕ >ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗИТЕ
 

КНИГИ

ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ

УСЛУГИ

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
(в местността Кайлъка)

ОТКРИТИ ДНИ, СЕМИНАРИ, ИЗЛОЖБИ И ДР.

ПОЛЕЗНО ДА ЗНАЕТЕ


 

КАК ДА ИЗВЪРШИМ ЗАСАЖДАНЕТО НА ЛОЗИТЕ

 

1.   ВРЕМЕ ЗА ЗАСАЖДАНЕ

Засаждането на лозите може да се извършва през есента и през пролетта. Установено е, че при есенното засаждане се получава по-висок процент на прихващане и по-силен растеж на лозите през първата година. Пролетното засаждане се приема у нас като по-масова практика. Най-добре е то да се извърши през втората половина на март и началото на април, щом е възможно да се работи.

 

2.   ПОДГОТОВКА НА ЛОЗИТЕ ЗА ЗАСАЖДАНЕ

Преди засаждането, корените на лозите се накисват във вода един-два дни, за да се освежат. Това мероприятие е задължително, когато засаждането се извършва през пролетта. Подготовката на лозите за засаждане става по следния начин:

- запазват се всички добре развити корени, разположени в основата на подложката;

- корените се подрязват на дължина от 6 до 8 см;

- наранените и повредените корени се отстраняват до здрава тъкан;

- всички корени, развили се от по-горните възли се премахват до основата;

- пръчката, развила се от калема се реже на 2 видими пъпки (очи);

- ако са покарали повече пръчки, се избира тази, която е по-силна и има по-добро разположение, останалите се премахват;

*       *       *

При невъзможност закупените лози да се засадят веднага, временно могат да се съхранят в избено помещение при температура, която не се понижава под 0°С. Кореновата система се покрива с влажен, чист, речен пясък, който периодично трябва да се навлажнява. Ако не се разполага с пясък е възможно корените да се покрият и с влажна почва. 

*       *       *

3.   НАЧИНИ НА ЗАСАЖДАНЕ

Засаждането на лозата може да се извърши по няколко начина: в ямки, със садило, с хидробур, чрез отваряне на бразди, с посадъчна машина и др.

Засаждането в ямки е най-разпространения начин у нас. При него прихващането на лозите е много добро. Изкопаването на ямките се извършва по следния начин:

 

Фиг. 1. Лоза с развити повече от един летораст


 

Фиг. 2.  Подготовка на лозата за засаждане

 

 

2.1.  лозата преди подрязване


 

2.2.  лозата, след като е подготвена за засаждане

 

- ямката се изкопава на отбелязаното с маркирна тел място с лопата на дълбочина 40 см. и ширина 25-30 см;

- в основата на ямката е добре да се внесе 1-2 кг добре угнил оборски тор, предварително размесен с рохкава почва;

-        лозичката се поставя в ямката така, че корените да легнат върху предварително подготвеното дъно на ямката;

- до средата на ямката се засипва с почва, която се притъпква много добре, след което в ямката се внасят 5-6 литра вода;

- след попиване на водата се дозасипва с почва до горния край на ямката и отново се притъпква добре;

- до самата лоза се забива маркир, който показва къде се намира чепът на засадената лоза;

- важно е при поставяне на лозата в ямката мястото на спойката да се намира на нивото на почвената повърхност;

- над засадената лоза се прави купчина от рохкава почва, която при пролетното засаждане покрива чепчето с почвен слой от 5-6 см., а при есенното засаждане - от 25-30 см;

Фиг. 3. Засаждане в ямка

 

 4. ГРИЖИ ЗА ЛОЗИТЕ СЛЕД ЗАСАЖДАНЕТО

- Задължително условие е  през вегетацията купчинките да не се разкриват. При по-тежки почви до самото чепче може да се посипе пясък или купчината отгоре да се посипе, за да се предотврати образуването на дебела кора.

- През вегетацията новите леторасти покарват през оформената купчина от почвата. Когато се образува кора на купчината след дъжд, тя се разрохква, а при нейното слягане се възстановява.

- Когато леторастите достигнат 25-30 см купчините се разравят и се почистват росните корени, след което купчините се възстановяват отново.

- При необходимост се води механична или химична борба с телени и сиви червеи.

- Младите лози не се филизят, кършат или колтучат, тъй като при намаляване на листната маса те отслабват.

- В началото на септември купчините се разравят, за да узрее основата на летораста и отново се загребват преди настъпване на студовете.

- За предпочитане е резитбата на едногодишните лози да се извърши през пролетта на втората година.

 

НАГОРЕ

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ