ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > ЗА НАС > НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

За новини и събития може да посетите и нашата страница въвFACEBOOK

 

ПОКАНА

Юбилейна научна конференция с международно участие посветена  на

 115 години  ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

на тема

Предизвикателства, перспективи

и развитие на аграрната наука в 21 век

 

30 август 1 септември  2017 г. в ИЛВ - гр. ПЛЕВЕН

Под патронажа на:

Министъра на земеделието и храните

Председателя на Селскостопанска академия

ФНТС Научно-технически съюз на специалиститите от земеделието

Пълен текст на поканата може да видите:

на Английски

на Български

 

 

Институт по лозарство и винарство - Плевен обявява конкурси за:

 

Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен обявява свободно място за длъжността АСИСТЕНТ по специалност Растителна защита (Ентомология)

Изисквания:

- образователно-квалификационна степен магистър или докторант (отчислен с право на защита) в областта на биологическите или аграрни науки.

- успех от висше образование минимум 4,50.

- владеене на английски език минимум ниво В2 от Общата Европейска езикова рамка.

- компютърна грамотност

- знания в областта на ентомологията

 

Ако длъжността представлява интерес за Вас, моля изпратете в срок до 7.07.2017 г. на посочения E-mail: ilv@el-soft.com

-   мотивационно писмо;

-   актуална автобиография;

-   копие от диплома за завършено висше образование магистър с приложение;

-  списък с научни публикации (ако има такива).

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За постъпване на работа са необходими и следните документи:

  1. Заявление до Директора на ИЛВ Плевен;

  2. Диплома за завършено висше образование магистър с приложение
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост.

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ