ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > ЗА НАС > НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

За новини и събития може да посетите и нашата страница въвFACEBOOK

На основание процедурата описана в чл. 9 на Правилника за провеждане на конкурси за директори на структурни звена - научни институти в системата на ССА, публикуваме програмите на одобрените кандидати за директор на ИЛВ - Плевен.

  1. Проф. д-р Иван Дянков Пачев - Програма

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ