ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > ЗА НАС > НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

За новини и събития може да посетите и нашата страница въвFACEBOOK

 

 

 

 

 

 

Институт по лозарство и винарство Плевен

Процедури за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

 

 

Гл. ас. д-р Нели Николова Проданова-Маринова

 Публикувана на 29 Август 2018 г.

ИЛВ - Плевен

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Професионално направление 6.2. Растителна защита

Научна специалност " Растителна защита (Хербология)"

 

Научно жури:

 

1. Проф. д-р Мая Динчева Димитрова - рецензия

2. Проф. д-р Заря Василева Ранкова - рецензия

3. Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов - становище

4. Доц. д-р Илиян Димитров Желязков - становище

5. Доц. д-р Цвета Момчилова Москова - становище

6. Проф. д-р Мирослав Найденов Иванов - становище

7. Доц. д-р Николай Миладинов Генов становище

 

Материали на кандидата:

Резюмета
Приноси
Публикации

 

 

 

Професионално направление 6.1. Растениевъдство

Научна специалност Лозарство

 Публикувана на 31 Юли 2018

Научно жури:

  1. Проф. д-р Мирослав Найденов Иванов Рецензия
  2. Проф. д-р Александър Тодоров Матев - Рецензия
  3. Проф. дсн Венелин Ройчев Ройчев Становище

  4. Проф. д-р Иван Дянков Пачев Становище
  5. Проф. д-р инж. Куман Смилков Куманов Становище
  6. Доц. д-р Здравко Христов Наков - Становище
  7. Доц. д-р инж. Ваньо Митков Хайгъров - Становище

Материали на кандидата: 

Гл. ас. д-р инж. Емил Сашев Цветанов


Резюмета
Приноси
Публикации

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ