ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > ЗА НАС > НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

За новини и събития може да посетите и нашата страница въвFACEBOOK

 

 

 

 

 

 

Институт по лозарство и винарство Плевен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност Доцент

Професионално направление 6.1. Растениевъдство

Научна специалност Лозарство

 Публикувана на 31 Юли 2018

Научно жури:

  1. Проф. д-р Мирослав Найденов Иванов Рецензия
  2. Проф. д-р Александър Тодоров Матев - Рецензия
  3. Проф. дсн Венелин Ройчев Ройчев Становище

  4. Проф. д-р Иван Дянков Пачев Становище
  5. Проф. д-р инж. Куман Смилков Куманов Становище
  6. Доц. д-р Здравко Христов Наков - Становище
  7. Доц. д-р инж. Ваньо Митков Хайгъров - Становище

Материали на кандидата: 

Гл. ас. д-р инж. Емил Сашев Цветанов


Резюмета
Приноси
Публикации

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ