ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > ЗА НАС > НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Уведомяваме Ви, че поради усложняващата се епидемична обстановка в страната, ежегодният открит ден с изложба на винено и десертно грозде няма да бъде проведен!

 

За новини и събития може да посетите и нашата страница във  FACEBOOK

 

Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии

Научна специалност:  Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

 

Жури:


 
  1. Проф. дн инж. Георги Атанасов Костов
  2. Проф. дсн Венелин Ройчев Ройчев
  3. Проф. д-р Тодорка Вълкова Петрова
  4. Проф. д-р Иван Дянков Пачев ИЛВ
  5. Проф. д-р Мирослав Найденов Иванов
  6. Доц. д-р инж. Христо Спасов Спасов
  7. Доц. д-р инж. Надежда Борисова Благоева

 

Кандидати:


 

гл. ас. д-р Димитър Робертов Димитров:


 
Резюмета  
гл. ас. д-р Димитър Робертов Димитров Свали

 
Приноси  
гл. ас. д-р Димитър Робертов Димитров Свали

 
Рецензии  
Проф. дн инж. Георги Атанасов Костов Свали
Проф. дсн Венелин Ройчев Ройчев Свали

 
Становища  
Проф. д-р Тодорка Вълкова Петрова Свали
Проф. д-р Иван Дянков Пачев ИЛВ Свали
Проф. д-р Мирослав Найденов Иванов Свали
Доц. д-р инж. Христо Спасов Спасов Свали
Доц. д-р инж. Надежда Борисова Благоева Свали


 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ